ارسال تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


دپارتمان پشتیبانی عمومی

موضوعات متفرقه

دپارتمان نمایندگی هاست

پشتیبانی در خصوص مشکلات رسیلر

دپارتمان پشتیبانی هاست

گزارش مشکلات و یا درخواست پشتیبانی در خصوص هاست